9019d509ecdcfd72cf74800e4e650a6

proizvod

  • Mjenjač dizajniran za velika opterećenja za jaružanje

    Mjenjač dizajniran za velika opterećenja za jaružanje

    Mjenjači bagera dizajnirani su za teške uvjete i dug vijek trajanja.Naši mjenjači za bagere rade na malim ili srednjim bagerima pogodnim za održavanje jaružanja ili velikim plovilima za jaružanje najbolje prilagođenim za melioraciju zemljišta i veće radove na održavanju pijeska i šljunka, kao i na drugim vrstama plovila kao što su bageri za usisavanje s noževima.
    Naši reduktori generatora pumpi proizvode se prema specifikacijama kupaca i nude prilagođene prijenosne odnose i višestepene koncepte.Naš portfolio proizvoda uključuje prenosnike za mlazne pumpe, pumpe za bagere, generatore, rezače i vitla.Prenosnici su dizajnirani prema specifikacijama kupca i RELONG-ovim internim sigurnosnim standardima.